Visie en Missie

Visie:

Zoutmuseum Delden is het enige museum in Nederland dat zout als thema heeft. Dit is een unique selling point. Het museum ligt in het historische hart van het stadje Delden dat veel te bieden heeft op het gebied van toerisme. Delden ligt centraal in het sfeervolle, kleinschalige Twentse landschap.
Het Zoutmuseum Delden ligt in een regio die van oudsher bekend is vanwege zoutwinning en verwerking. Sporen/ overblijfselen daarvan zijn zowel fysiek als in verhalen aanwezig. Op een steenworp afstand van het museum, op landgoed Twickel, is bij een diepteboring naar drinkwater zout aangetroffen.
Het Zoutmuseum biedt daarom naast de aspecten van Zout ook een inkijk in de ontwikkeling van de regio vanuit het aspect Zout. Dit is een aanknopingspunt voor de bijdrage die het museum wil leveren op gebied van Erfgoededucatie.
De vele sporen in relatie tot zout bieden kansen en mogelijkheden om verbindingen te leggen met het museum en aanknopingspunten voor erfgoededucatie.

Missie:

Zoutmuseum Delden positioneert zich als een in Nederland uniek, modern ingericht en interessant museum, dat alle aspecten van zout behandelt, voor de in Twente verblijvende toerist/recreant en een betekenisvolle instelling voor de inwoners, scholen en bedrijven in de regio Twente/Achterhoek in het algemeen en de gemeente Hof van Twente in het bijzonder.

 

Plannen en verslagen

Strategische plannen

Beleidsplan Zoutmuseum Delden 2020 - 2025

 

Bestuur

Samenstelling van het Bestuur van het Zoutmuseum

  • A.J.H. Bouwmeester, voorzitter
  • A.F. Valk, secretaris 
  • G.P.B.C. Maas, penningmeester 
  • A.C.M. de Kamper, lid (Receptie)
  • W. van den Berg, lid (PR en communicatie)
  • vacature (lid)

ANBI status

Stichting Zoutmuseum Delden is een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Donateurs van een culturele ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomens- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over ANBI vindt u op de website ANBI.nl.

Klilk op het jaarverslag of de financiele rapportage van het Zoutmuseum Delden om deze documenten in te zien. .